Kadastrs

Lasi grāmatu e-formātā!

Lasīšanai iPad, Samsung (Samsung Readers Hub), Android (Aldiko) vai ar Firefox un Chrome pārlūkprogrammu EPUBReader

Pamācība EPUBReader uzstādīšanai

EPUB
Lasīšanai ar Kindle  MOBI
Lejupielādēšanai iTunes
Grāmata pieejama arī Latvijas augstskolās un universitātēs, pašvaldībās un lielākajās bibliotēkās.  


Kļūdu labojums

  • Grāmatas 159., 160. un 162. lpp. minētā atsauce ir uz 2011. gada 27. decembrī Ministru kabineta noteikumiem Nr.1019, nevis 2007. gada, kā tas ir minēts tekstā.
  • 162. lpp. 3. rindkopas teikums "Visi šie plāni ir jāsaskaņo ar ierosinātāju un, izņemot apgrūtinājumu plānu (kopš 2007. gada) jāsaskaņo arī ar attiecīgo pašvaldību" aizstājams ar "Visi šie plāni ir jāsaskaņo ar ierosinātāju un papildus apgrūtinājuma plānu jāsaskaņo arī ar attiecīgo pašvaldību."

Par grāmatu "Kadastrs"

Grāmatā apkopota vēsture no kadastra attīstības pirmsākumiem Latvijas teritorijā ap 10. gadsimtu līdz mūsdienām. Izlasot šo grāmatu, lasītājs saņems atbildi uz jautājumu: kas ir kadastrs, kāda kadastra loma un nozīme bijusi Latvijā dažādos laika periodos.

Ideja par šīs grāmatas nepieciešamību radās 2012. gada vidū, kad Dienests sāka gatavoties savai 20 gadu jubilejai. Šī grāmata par kadastru ir pirmais darbs, kurā papildus pārējiem jautājumiem aprakstīta vēsture tieši par kadastra datu iegūšanas iespējām un to izmantošanu no pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Grāmatas nodaļās aprakstīta kadastra nozares attīstība, dotas atsauces uz konkrētajiem normatīvajiem aktiem, tāpēc šī grāmata būs noderīga ne tikai jaunajai paaudzei – studentiem, bet arī esošajiem profesionāļiem, Dienesta sadarbības partneriem un jebkuram interesentam, lai izprastu kadastra nozares vēsturi, būtību un tā nākotni. Grāmatas autore, Dienesta ģenerāldirektores vietniece kadastra jautājumos Maija Bērziņa ir pārliecināta:

"Profesionālajām darba tradīcijām mērniecībā, kadastrā un zemes ierīcībā ir jāpilnveidojas. Jāpārzin vēsture, tā jāizanalizē un jāpārvērtē. Speciālistiem ir jāceļ savs zināšanu līmenis un līdz ar to arī kadastra nozares prestižs."

Grāmatas tapšanā piedalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Velta Paršova un daudzi Dienesta speciālisti. M. Bērziņa saka: 

"Šis ir milzīgs darbs, kas padarīts paralēli saviem ikdienas darbiem, lai plašāk sabiedrība varētu iepazīties ar kadastra pagātni, šodienu un nākotni! Tā ir skaista dāvana VZD 20 gadu jubilejā!"

Pateicības

Sirsnīgs paldies par izcilo grāmatu "Kadastrs". Tas ir liels pienesums gan mācību spēkiem, gan studējošajiem. Vēlreiz paldies par atbalstu un sapratni!

LLU profesore Baiba Rivža

Diploms

Saistītie resursi