Zemes pārskati

Šajā sadaļā publicēti Latvijas Republikas Zemes pārskati – zemes iedalījums atbilstoši zemes lietošanas mērķiem, apkopots pa novadiem, republikas pilsētām un valsti kopā.

Ja Jums radušies jautājumi par pārskatā atspoguļoto informāciju un datu analīzi, Jūs varat sazināties ar Dienesta speciālistiem pa e-pastu dap_help@vzd.gov.lv.

Pārskats Statistika
2017. gada pārskats (PDF; 522KB) Dati par 2017. gadu (ZIP; 150MB)
2016. gada pārskats (PDF; 507KB) Dati par 2016. gadu (ZIP; 133MB)
2015. gada pārskats (PDF; 537KB) Dati par 2015. gadu (ZIP; 130MB)
2014. gada pārskats (PDF; 581KB) Dati par 2014. gadu (ZIP; 130MB)
2013. gada pārskats (PDF; 742KB) Dati par 2013. gadu (ZIP; 130MB)
2012. gada pārskats (PDF; 663KB) Dati par 2012. gadu (ZIP; 129MB)
2011. gada pārskats (PDF; 667KB)  
2010. gada pārskats (PDF; 667KB)  
2009. gada pārskats (PDF; 746KB)  

Saistītie resursi