Kas mainījies portālā Kadastrs.lv?

Kopš 2015. gada 16. jūlija portālā Kadastrs.lv ir pieejami vairāki jauninājumi.

icon_3.png Sadaļa „Elektroniskie pakalpojumi”

  • Visu šobrīd pieejamo Dienesta elektronisko pakalpojumu saraksts, kurā iekļauti gan portālā Kadastrs.lv, gan citās vietnēs izvietotie e-pakalpojumi. Lai skatītu e-pakalpojumus, lietotājam jāatver viena no apakšsadaļām – „Portālā” vai „Citās vietnēs”.
  • E-pakalpojumu apraksti, kas palīdzēs orientēties, kurš no pakalpojumiem lietotājam ir nepieciešams.
  • Saite „Lietot” e-pakalpojuma lietošanas uzsākšanai.

icon_3.png Sadaļa „Mans portāls”

Tajā ir reģistrētajam lietotājam pielāgotas četras apakšsadaļas, kas nodrošina iespēju pārraudzīt visas lietotāja un viņa pilnvaroto pārstāvju portālā Kadastrs.lv veiktās aktivitātes:

  • „Mans konts” – nozīmīgākais portāla papildinājums. Tā ir lietotāja vietne portālā Kadastrs.lv, kurā tiek reģistrēta un uzkrājas visa informācija par klienta pasūtījumiem.
  • „Veiktās darbības” – te sistēma reģistrē visas darbības, ko lietotājs veicis portālā Kadastrs.lv. Tās var pārskatīt pēc datuma, satura, skaita un iegūt atskaites. Šī iespēja īpaši noderēs juridiskām personām, kas pilnvarojušas vairāk nekā vienu pārstāvi veikt darbības portālā Kadastrs.lv.
  • „Maksājumu transakcijas” – pārskats par klienta sistēmā veiktajiem maksājumiem, papildināts ar iespēju iegūt atskaites.
  • „Mani dati” – informācija par lietotāju, kurš reģistrējies portālā Kadastrs.lv un izveidojis „Mans konts”. Šie dati tiks izmantoti saziņai ar lietotāju par portālā Kadastrs.lv veiktajām darbībām.

Turpināt lasīt: Izveidot un lietot "Mans konts" ir vienkārši

Saistītie resursi