Par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu ārkārtējās situācijas laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  1. punktu  visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Ministru kabineta  rīkojuma  4.5. apakšpunktā ir noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek atcelti un aizliegti neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visi sabiedrībai publiski pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties. Ierobežoti neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikts, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembrī noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” regulējumu, mērnieks uzaicina ierosinātāju un pierobežnieku šajos noteikumos noteiktajos gadījumos piedalīties zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos apvidū. Ministru kabienta  rīkojumā noteiktie aizliegumi uz šādu un līdzīgu darbību veikšanu neattiecas, jo saskaņā ar likuma  “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” definīciju tie nav ne piketi, ne gājieni, ne arī sapulces, kā arī nav sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides pasākums.

Tomēr ir jāņem vērā, ka:

  • saskaņā ar Ministru Kabineta rīkojuma 4.5.24.1 apakšpunktu neievērojot divu metru distanci,  vienlaicīgi var pulcēties ne vairāk kā divas personas;
  • saskaņā ar Ministru Kabineta rīkojuma 4.12. apakšpunktu personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi (t.sk. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā). Tāpat mērniekam būtu jāievēro piesardzības pasākumi, lai pasargātu sevi un citas personas no personām ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem.

 Par piesardzības pasākumiem COVID-19 izplatības laikā informāciju var iegūt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Rekomendācijas mērniecībā sertificētām personām pieejamas Latvijas mērnieku biedrības tīmekļvietnē.

 

Saistītie resursi