Zemes reformas pabeigšanas gaita attēlota interaktīvā Latvijas novadu un pilsētu teritoriju kartē (dati uz 22.04.2020.)

Description of this flash object

 

Kartes lietošana:

Lai skatītu karti pilnekrāna režīmā, kartē spiediet pogu "Pārslēgties uz pilnekrāna režīmu" (apakšā, kreisajā pusē - Pilnekrāns).

Lai attēlotu zemes reformas gaitu (animāciju), spiediet kartē tās palaišanas pogu  (Palaišanas pogas piemērs). 

Ja vēlaties apskatīt zemes reformas procesa gaitu kādā noteiktā mēnesī, izvēlieties mēnesi laika skalā (Laika skalas piemērs). 

Ja vēlaties apskatīt datus par konkrētu novadu/pilsētu, izvēlieties to no teritoriju saraksta vai novietojiet peles kursoru uz teritorijas kartē.