2012. gada 13. novembra sēde Nr. 3

Tika sasaukta ārkārtas Valsts zemes dienesta Mērniecības konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) sēde, kurā Padomes locekļi vienojās par atbalsta vēstules sūtīšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un Zemkopības ministrijai, lai saglabātu valsts finansējumu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības studiju programmai.

Saistītie resursi