2012. gada 15. marta sēde Nr. 2

Dienesta Mērniecības konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) sēdē tika apstiprināts Padomes nolikums (108 KB, PDF).

Pēc SIA „GeoStar” pārstāvju iniciatīvas tika apsvērta ideja, izveidot instrukciju mērniecības darbu veikšanai ar GPS instrumentiem. Padomes locekļi vienojās, ka šāda instrukcija būtu noderīga mērniecības darbu veicējiem. Tika nolemts diskusiju turpināt tad, kad būs sagatavota daļa no instrukcijas satura.

Dienests piedāvā izvērtēt vienotu (standartizētu) robežzīmju ieviešanu Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un atpazīstamu zemes vienību robežu veidošanu. Padome uzsver, ka jāveicina īpašnieku atbildība par savu nekustamo īpašumu, ieskaitot īpašuma robežzīmju uzturēšanu kārtībā. Rodas ierosinājums par to atgādināt ikgadējā nodokļu nomaksas paziņojumā.

Saistītie resursi