2013. gada 20. jūnija sēde Nr. 5

Dienests sniedz skaidrojumu, kā atbilstoši Ministru kabineta rullim jāsniedz atzinumi par normatīvo aktu projektiem un sniedz atbildes uz Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) locekļu jautājumiem.

Padome turpina diskusiju par vienotu zemes vienības robežzīmju ieviešanu. Padomes locekļi diskutē par apvidiem un segumiem, kādiem mērnieks saskāras Latvijas teritorijā. Tiek izskatīti vairāki veidi, un Padome vienojas par 4 robežzīmju veidiem un Padomes locekļi uzsver, ka jānodrošina ilgstoša robežzīmes saglabāšana apvidū un tās atpazīstamība un redzamība.

Dienests informē par izsludināto iepirkumu Zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem.

Saistītie resursi