2016. gada 2. marta sēde Nr. 16

2016. gada 2. martā notika šī gada pirmā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde, kuras sākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu statistiku par 2014.un 2015. gadu. Minētais pārskats ir publicēts arī Dienesta mājas lapā.

Sēdes turpinājumā Dienesta pārstāvis sniedza informāciju par Dienesta un zemesgrāmatu nodaļu integrēto procedūru gaitu, attīstību un plānotajiem grozījumiem kadastra jomu regulējošos normatīvos aktos.

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas pārstāvis pauda viedokli par pilnvarojumiem un paraksta tiesībām, norādot uz neprecizitātēm dažos līdz šim izmantotajos skaidrojumos Dienesta interneta vietnē un diskusijas noslēgumā Dienesta pārstāvji piekrita pārskatīt norādītos skaidrojumus un nepieciešamības gadījumā precizēt tos.

Savukārt sēdes dalībnieki vienojas, ka nākošās sēdes jautājumus var pieteikt iepriekšējā sēdē vai arī jebkurā mirklī iesūtot sēdes vadītājam izskatīšanai.

Saistītie resursi