2016. gada 9. jūnija sēde Nr. 17

Ceturtdien, 2016. gada 9. jūnijā, norisinājās kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde, kurā šoreiz izskatīts jautājums par plānotajām izmaiņām personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtībā, kā arī notika diskusija par izmaiņām profesiju klasifikatorā saistībā ar profesiju “mērnieka palīgs”.

Informāciju par plānotajām izmaiņām sertifikācijas noteikumos sniedza Tieslietu ministrijas pārstāvis un pastāstīja, ka Tieslietu ministrija izskatījusi saņemto Dienesta darba grupas iesniegto ziņojumu par priekšlikumiem tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. LKĢA pārstāvis norāda, ka nepieciešami darba grupas ziņojuma precizējumi un TM pārstāve norāda, ka priekšlikumus iespējams iesniegt grozījumu projekta saskaņošanas procesā.

Diskusijas par izmaiņām profesiju klasifikatorā saistībā ar profesiju “mērnieka palīgs” laikā Dienesta pārstāvis informē, ka Labklājības ministrija izveidojusi darba grupu, kas nodarbojas ar profesiju klasifikatora pārskatīšanu un TM (Dienests) ir sniedzis priekšlikumus papildināt profesiju klasifikatoru ar profesiju “mērnieka palīgs”. LMB un LKĢA vienojas, ka sagatavos vienotu viedokli par nepieciešamajām izmaiņām profesiju klasifikatorā.

Saistītie resursi