2017. gada 14. decembra sēde Nr. 20

2017.gada 14.decembrī tika sasaukta kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde, kurā izskatīja Rīgas būvvaldes un mērnieku organizāciju ierosināto izmaiņu noteikumos “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” tālāko virzību saistībā ar datubāzes iespējamo pakļautības maiņu.

Lai noskaidrotu Oficiālās elektroniskās adreses likuma ietekmi uz mērnieku profesionālo darbību 2018.gadā, Dienests apņēmās iesaistīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nepieciešamo skaidrojumu sniegšanā mērnieku organizācijām.

Dienesta pārstāvji informēja klātesošos par noteikumu grozījumu “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” virzību.

Saistītie resursi