2017.gada 23.marta sēde Nr. 19

2017. gada 23. martā norisinājās kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde, kurā šoreiz izskatīts jautājums par metodisko vadlīniju izstrādes nepieciešamību ierādīto zemes vienību robežu atjaunošanas sarežģītiem gadījumiem, kā arī par plānotajām izmaiņām “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumos”.

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas pārstāvji iepazīstināja ar sarežģītiem gadījumiem, atjaunojot robežas ierādītām zemes vienībām, kuru robežas dokumentos neatbilst robežzīmju ievietojumam dabā. Dienesta pārstāvji informāciju pieņēma zināšanai.

Dienesta pārstāvji sniedza informāciju par plānotajiem grozījumiem “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumos”. Plānotās izmaiņas skar datu neprecizitāšu un pretrunu novēršanu, uzmērīšanas procesa atvieglošanu, kā arī vienotu robežzīmju principa ieviešanu.

Saistītie resursi