2018. gada 29. marta sēde Nr. 21

Ceturtdien, 2018. gada 29. martā, Valsts zemes dienestā (VZD) notika ārkārtas Mērniecības konsultatīvās padomes sēde. Sēdes sasaukšanu kopīgi ierosināja Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība, lai diskutētu par mērnieku sertificēšanas sistēmas pilnveidošanu saistībā ar Valsts kontroles 20.02.2018. publiskoto ziņojumu par esošo situāciju sertificēšanā.

Sēdes tēma izraisīja lielu interesi gan mērnieku sabiedriskajās organizācijās, gan ar mērniecību saistītajās valsts iestādēs. Sēdē ieradās un diskusijās piedalījās gan padomes biedri, gan daudzi citi mērnieku organizāciju un ministriju pārstāvji.

Sēdes dalībnieki atzina Valsts kontroles ziņojumā paustā viedokļa pamatotību un diskutēja par nepieciešamo rīcību mērniecības nozares attīstībai, lai novērsu Valsts kontroles ziņojumā konstatētās problēmas.

Sēdes sākumā tās dalībnieki uzklausīja Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas redzējumu sertificēšanas sistēmas pilnveidošanai, kā arī Tieslietu ministrijas un VZD pārstāvju informāciju par plānotajiem pasākumiem šajā jomā. Abas iestādes norādīja uz gatavību izpildīt Valsts kontroles ierosinātos darbus noteiktajos termiņos.

Diskusiju gaitā padomes dalībniekiem radās kopējs viedoklis par nepieciešamību veikt aktīvākas darbības sertificēšanas sistēmas sakārtošanai, tai skaitā nozīmēt atbildīgo iestādi par mērniecības nozares attīstības politikas izstrādi un ieviešanu, kā arī pasteidzināt jau iepriekš konstatēto problēmu risināšanu.

Sēdes noslēgumā dalībnieki nolēma ieteikt Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu apvienībai kopā ar Latvijas Mērnieku biedrību atkārtoti iesniegt Tieslietu ministrijai priekšlikumus sertificēšanas sistēmas pilnveidošanai, kā arī sagatavot priekšlikumu Valsts kancelejai noteikt atbildīgo ministriju par kopējas mērniecības politikas izstrādi un ieviešanu.

Saistītie resursi