Mērniecības konsultatīvā padome iepazīstas ar mērnieku veikumu ZKU jomā

Mērniecības konsultatīvā padome iepazīstas ar mērnieku veikumu ZKU jomā
Piektdien, 2015. gada 27. novembrī, notika šī gada noslēdzošā Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) sēde, kuras dienas kārtībā bija divi galvenie jautājumi.

Valsts zemes dienests informēja sēdes dalībniekus par Dienesta darba grupas sagatavoto ziņojuma projektu ar priekšlikumiem mērnieku sertificēšanas procesa pilnveidošanai. Tika nolemts, ka sēdes dalībnieki varēs iepazīties ar pilnu ziņojuma tekstu.

Dienesta Mērniecības daļa bija sagatavojusi un prezentēja pārskatu par mērnieku, kas sadarbojas ar Dienestu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu statistiku 2014. gadā un šī gada pirmajā pusgadā.  Sēdē pārrunāja to mērnieku sniegumu, kuri iepriekšējos gados veikuši īpaši lielu skaitu augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas (ADTI) un zemes kadastrālās uzmērīšanas (ZKU) darbu. Padome nolēma, ka Dienestam izskatītā informācija jānosūta sertificēšanas centriem izvērtēšanai un nākamajā gadā Dienesta tīmekļa vietnē jāpublicē pārskats ne tikai par ADTI darbu veicējiem, bet arī par ZKU mērnieku veikumu.

Skatīt prezentāciju “Mērnieku veiktie zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi 2014. gadā un 2015. gada pirmajā pusē”.

Skatīt ADTI darbu statistiku šeit!

Saistītie resursi