Mērniecības konsultatīvās padomes sēdē diskutē par plānoto Mērniecības likumprojektu un citiem jautājumiem

Mērniecības konsultatīvās padomes sēdē diskutē par plānoto Mērniecības likumprojektu un citiem jautājumiem
2015. gada 25. martā Valsts zemes dienesta (Dienests) telpās 11. novembra krastmalā 31 notika Mērniecības konsultatīvās padomes sēde. Sēdē tika diskutēts par plānoto Mērniecības likumprojektu, kura sagatavošanu līdz gada beigām plāno Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA).

Sēdē tika izskatīts arī jautājums saistībā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas resursu datnēm. Kā norādīja Dienesta pārstāvji, pašās resursu datnēs kļūdas nav konstatētas, savukārt lietojumvides pielāgošana datu apstrādes procesa ērtībām ir mērnieku kompetence, un šo pielāgošanu jau organizē atsevišķu mērniecības uzņēmumu pārstāvji. LMB pārstāvji uzņēmās koordinēt lietojumvides izstrādes virzību.  

Tāpat sēdes dalībnieki tika informēti par aktualitātēm ar krāsu fotoplānu sagatavošanu darbam, kā arī iepazīstināti ar jaunumiem saistībā ar vienotu robežzīmju ieviešanu, precīzāk, par veiktajām robežzīmju pretestības pārbaudēm apvidū. Tas izvērtās plašākā diskusijā gan par robežzīmju izskatu, gan par aprakuma, slēpto robežzīmju un signālmietiņu nepieciešamību.  

Noslēgumā Dienests informēja dalībniekus par plānoto sanāksmi ar mērniekiem saistībā ar būvju attēlošanu un situācijas plāna aktualizēšanu un lūdza mērnieku pārstāvjus piedalīties un izteikt savu viedokli, precizējot, ka informācija par tikšanos tiks nosūtīta LMB  un LKĢA.

Saistītie resursi