Mērniecības nozares pārstāvji tiekas kārtējā konsultatīvās padomes sēdē

Mērniecības nozares pārstāvji tiekas kārtējā konsultatīvās padomes sēdē
2015. gada 14. jūlijā Valsts zemes dienestā (VZD) notika Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) sēde, kurā tika izskatīti vairāki nozarei aktuāli jautājumi.

Padomes dienas kārtība tika sākta ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) ziņojumu par Mērniecības likuma projekta izstrādi. LKĢA salīdzināja mērniecības nozares regulējumu ar citām nozarēm kā pamatojumu, kādēļ mērniecības jomai būtu nepieciešams savs likums. Tika minētas galvenās problēmas, kas būtu risināmas likumā. Padomes locekļi vienojās, ka uz nākamo Padomes sēdi LKĢA sagatavos tēzes, kuras būtu jāliek likumprojekta pamatā, ietverot procesus, kuriem šobrīd nav pietiekams regulējums normatīvajos aktos.

Pēc diskusijas par Mērniecības likumu VZD ziņoja par Zemes ierīcības likuma grozījumu virzību. Padomē vienojās, ka nepieciešama saruna (tikšanās plānota 2015. gada 30. jūlijā), kurā tiktu izvērtēta Zemes ierīcības projekta nozīme, tā nepieciešamība sabiedrībai un tautsaimniecībai. Uz sanāksmi tiks aicināti nozares profesionāļi un pašvaldības.

VZD informēja, ka septembrī tiks organizētas apmācības mērniekiem par tēmu „Atzinumi zemes kadastrālajā uzmērīšanā”, un par to visiem mērniekiem tiks nosūtīti uzaicinājumi ar papildus skaidrojumiem.

2014. gada rudenī Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji dabā ierīkoja vienotu robežzīmju paraugus un ziņoja par zīmju ierīkošanas gaitu un par punktu apsekošanas rezultātiem 2015. gada pavasarī – noturību un precizitāti.

Latvijas Mērnieku biedrība pieteica tēmu nākamajai Padomes sēdei par licencēto mērniecības uzņēmumu kļūdu labošanas problēmām.

Saistītie resursi