Notikusi kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

Notikusi kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde
Ceturtdien, 2015. gada 10. septembrī, Valsts zemes dienesta telpās notika kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde.

Sēdē tika izskatīts jautājums par mērniecības licenču darbības laikā pieļauto kļūdu labošanu, kuru iekļaut sēdes dienas kārtībā bija rosinājusi Latvijas Mērnieku biedrība. Tā kā sēdes dalībnieki nevienojās par problēmas risinājumu, diskusija būs jāturpina.

Jautājumā par Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas priekšlikumu par tiesu prakses apzināšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā, VZD pārstāvji apņēmās noskaidrot, kādas ir mērnieku iespējas iepazīties ar tiesu spriedumiem mērniecības jautājumos. 

Turpinot 14. jūlija sēdē aizsākto sarunu par vienotu robežzīmju ierīkošanu un Lietuvas pieredzi, sēdes dalībnieki uzklausīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Universitātes pārskatus par Lietuvā ieviesto vienoto robežzīmju kvalitāti un pielietojamību. Abu augstskolu pārstāvjiem bija līdzīgs viedoklis par Lietuvas robežzīmēm – tās viegli uzstādīt, taču tikpat viegli iznīcināt.

Saistītie resursi