Par Mērniecības konsultatīvās padomes sēdi

Par Mērniecības konsultatīvās padomes sēdi
Ceturtdien, 2016. gada 8. septembrī, Valsts zemes dienestā (VZD) notika kārtējā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde. Tās darba kārtības centrālais jautājums bija saistīts ar kadastra kartes izmantošanu dažādos ar meža apsaimniekošanu saistītos procesos.

Lai apmainītos viedokļiem un sniegtu ierosinājumus, kā risināt problēmas, kas saasinājušās, Valsts meža dienestam ieviešot jauno ģeogrāfisko informācijas sistēmu un uzsākot masveidīgu kadastra kartes izmantošanu dažādos ar meža apsaimniekošanu saistītos procesos, sēdē piedalījās kā Padomes biedri, tā arī uzaicinātie pārstāvji no Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts meža dienesta.

Sēdes dalībnieki vienojās, ka problēmas risināšanai Valsts meža dienests pārskatīs lēmumu pieņemšanas kārtību ar kadastra kartes izmantošanu saistītajos jautājumos, savukārt Valsts zemes dienests meklēs iespējas precizēt kadastra karti ar atsevišķu robežpunktu uzmērījumiem un citiem iespējamiem paņēmieniem.

Sēdes turpinājumā dalībnieki izteicās saistībā ar sertifikācijas noteikumu pilnveidošanu, tāpat VZD pārstāvis informēja par grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 

Sēdes noslēgumā dalībnieki nolēma, ka no 2017. gada Mērniecības konsultatīvās padomes sēdes tiks organizētas divas reizes kalendārā gada laikā ar iespēju nepieciešamības gadījumā organizēt ārpuskārtas sēdi.

Saistītie resursi