Valsts zemes dienests Latvijas Atvērto datu portālā ir publicējis Nekustamā īpašuma tirgus datus. Dati tiek atjaunoti reizi mēnesī, kalendārā mēneša trešās nedēļas pirmajā darba dienā.

Nekustamā īpašuma tirgus dati tiek publicēti kā denormalizēti teksta dati (*.csv vai *xlsx formāta datnes), kas satur informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu, kas Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēta sākot ar 2012. gadu.

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama šeit.

  Publicētie dati (10 kompresētas direktorijas) satur teksta datus par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā zemi, ēkām un dzīvokļiem, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē, viena gada ietvaros.

  Viena gada ietvaros Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē var būt reģistrēti dati par dažādos gados notikušiem darījumiem, jo īpašumtiesības Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā ir reģistrētas vairākus gadus pēc notikušā darījuma. Piemēram, faktiski darījums notika 2012. gadā, bet īpašumtiesības Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā tika reģistrētas 2020. gadā.

   

   

  • Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datu specifikācija pieejama šeit:
   • specifikācija satur informāciju par Nekustamā īpašuma tirgus datiem CSV formātā UTF-8 kodējumā;
   • dati pieejami 10 kompresētas direktorijās – NITIS_CSV_[gads].zip

  VZD aicina esošos klientus:

  • izvērtēt iespēju turpmāk saņemt atvērtos datus;
  • ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc Kadastra reģistra datu publicēšanas Latvijas Atvērto datu portālā informēt VZD  par sadarbības turpināšanu vai tās pārtraukšanu, nosūtot brīvas formas paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi: klienti@vzd.gov.lv

  Sadarbībai turpinoties – VZD pārskatīs līgumus un veiks nepieciešamos grozījumus, t.sk. paredzot grozījumus datu izmantošanas nosacījumu iekļaušanai atbilstoši atvērto datu licencei (CC BY 4.0.).

  Pārtraucot sadarbību – noslēgtais līgums tiks izbeigts ar Jūsu paziņojumā norādīto datumu.

  Pakalpojums Maksa līdz 2022. gadam Jaunā maksa
  Tirgus dati speciālā atlasē

  60.00 EUR 1 standartkopa vienā pieprasījumā
  34.15 EUR abonēšana mēnesī un
  9.00 EUR 1 standartkopa vienā pieprasījumā

   

  38.80 EUR viena stunda

  Maksa esošajiem klientiem tiek piemērota ar 4.mēnesi pēc Tirgus datu publicēšanas atvērto datu veidā

   

  Kur vērsties jautājumu gadījumā

  Korporatīvo klientu centrs

  klienti [at] vzd.gov.lv