Valsts zemes dienests Latvijas Atvērto datu portālā ir publicējis Nekustamā īpašuma tirgus datus.

Dati tiek atjaunoti reizi mēnesī, kalendārā mēneša 10. datumā (vai nākamajā darba dienā, ja tas iekrīt svētku dienā vai brīvdienā).

Nekustamā īpašuma tirgus dati tiek publicēti kā denormalizēti teksta dati (*.csv vai *xlsx formāta datnes), kas satur informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu, kas Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēta sākot ar 2012. gadu.

Pamācība kā lejupielādēt un iepazīties ar *csv formāta datni, izmantojot Microsoft Excel programatūru, pieejama šeit.

  Publicētie dati satur teksta datus par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā zemi, ēkām un dzīvokļiem, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē, viena gada ietvaros.

  Viena gada ietvaros Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē var būt reģistrēti dati par dažādos gados notikušiem darījumiem, jo īpašumtiesības Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā ir reģistrētas vairākus gadus pēc notikušā darījuma. Piemēram, faktiski darījums notika 2012. gadā, bet īpašumtiesības Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā tika reģistrētas 2020. gadā.

  Darījumam pievienoti tie nekustamo īpašumu, zemes, būvju vai dzīvokļu raksturojošie kadastra dati, kādi bija reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā darījuma reģistrēšanas brīdī. Tādējādi tie var atšķirties no aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem

   

  • Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datu specifikācija pieejama šeit:
   • specifikācija satur informāciju par Nekustamā īpašuma tirgus datiem CSV formātā UTF-8 kodējumā;
   • dati pieejami 10 kompresētas direktorijās – NITIS_CSV_[gads].zip

  Kur vērsties jautājumu gadījumā