VZD Latvijas Atvērto datu portālā ir publicējis datus par spēkā esošiem kadastrālo vērtību zonējum. Vērtību zonējumus izstrādā kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Dati tiks aktualizēti vienu reizi gadā.

Kadastrālo vērtību zonējumi tiek izstrādāti četrām nekustamo īpašumu grupām :

 • lauku nekustamo īpašumu grupai;
 • dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai;
 • rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai;
 • komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai.

Vērtību zonējumi sadala valsts teritoriju zonās, kurās līdzīgu īpašumu vērtība nekustamā īpašuma tirgū ir nosacīta līdzīga.

Izstrādājot zonējumu, tiek ņemta vērā gan nekustamā īpašuma tirgus informācija, gan teritorijas plānojumi un apbūves noteikumu nosacījumi, gan infrastruktūras esamība un kvalitāte, gan teritorijas pievilcība un attīstība, kā arī citi galvenie vērtību ietekmējošie faktori.

Katrā zonā visiem īpašumu veidiem tiek noteikti bāzes rādītāji, kas raksturo īpašumu vērtību līmeni.

 

Publicētie dati (kompresēta direktorija KV_ZON_SPEKA_SHP) satur datnes un aktuālu informāciju  par pieciem 2022. gadā spēkā esošo kadastrālo vērtību zonējumiem. Katram zonējumam ir pieejama informācija par vērtību zonām un to telpiskajām robežām, kā arī informācija par bāzes rādītājiem: bāzes vērtībām, standartplatībām, standartplatību korekcijas koeficientiem, standartapjomiem, standartapjomu korekcijas koeficientiem.

 • Spēkā esošo kadastrālo vērtību zonējumu specifikācija pieejama šeit:
  • dati ir pieejami SHP formātā;
  • dati pieejami par Latvijas republikas teritoriju.
  • viens Shapefile slānis sastāv no vairākām šo formātu veidojošām datnēm: *.shp, *.dbf, *.shx un *.prj;

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar: