Valsts adrešu reģistrs (turpmāk tekstā – Adrešu reģistrs) ir VZD informācijas sistēma, kas nodrošina:

  • datorizētu adresācijas objektu uzskaiti teksta (ar detalizāciju līdz telpu grupai) un kartes veidā (ar detalizāciju līdz zemes vienībai vai ēkai);
  • sistematizēta adrešu saraksta uzturēšanu, kur katrai adresei piešķirts individuāls un nemainīgs kods;
  • ar adresēm saistītās informācijas sniegšanu.

Adrešu reģistra darbību valstī regulē Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un uz tā pamata izdotie Adresācijas noteikumi.

Katram adresācijas objektam, neatkarīgi no tā, vai tas ir dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, dzīvojamā ēka, iela, novads, pilsēta, tiek piešķirts 9 ciparu kods. Šis kods paliek nemainīgs visu adreses vietas pastāvēšanas laiku un to praktiski neietekmē izmaiņas valsts administratīvajā, kā arī administratīvo teritoriju iekšējā teritoriālajā iedalījumā.

Adresācijas objektu kodu izmantošana valsts un pašvaldību, kā arī citās informācijas sistēmās un reģistros ļauj nodrošināt nekļūdīgu vajadzīgo ziņu atrašanu, kā meklēšanas kritēriju izmantojot adresi, tādējādi atvieglojot savstarpēju informācijas apmaiņu starp reģistriem. Adrešu reģistra datu lietotājiem zūd nepieciešamība patstāvīgi aktualizēt adrešu datus, līdz ar to radot finansiālo un cilvēku resursu ekonomiju.

Adrešu reģistra informācija balstīta uz normatīvajiem aktiem un pašvaldību lēmumiem, t.i., to institūciju dokumentiem, kuru kompetencē ir adrešu piešķiršana.

Adrešu reģistra teksta dati (tikai aktuālie teksta dati) ir pieejami ikvienam interneta lietotājam VZD tīmekļa vietnē; strukturēti teksta un telpiskie dati – noslēdzot līgumu ar VZD un vienojoties par klientam vēlamo datu saņemšanas veidu:

  • replicējot datus (teksta dati);
  • pieslēdzoties Adrešu reģistram internetā tiešsaistes režīmā (teksta un telpiskie dati);
  • teksta datņu veidā (teksta dati);
  • grafisko datņu veidā (telpiskie dati).  

Ar Adrešu reģistrā reģistrētajām adresēm var iepazīties datu publicēšanas un epakalpojumu portāla Kadastrs.lv  sadaļā "Valsts adrešu reģistrs".

Papildu informācija par  Administratīvo teritoriju robežām.