Aktuālo Kadastra informācijas sistēmas kadastra datu grupu (informācijas bloku) datu sastāvs

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 6. punkta izpildi, Dienests publicē saskaņā ar šiem  noteikumiem pieprasāmās un izsniedzamās informācijas bloku sastāvu.