Sadarbība ar VZD

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar VZD. Par mērniecības darbu veicējiem, kas noslēguši sadarbības līgumu ar VZD. Kur vērsties, lai saņemtu informāciju no VZD.
Skatīt vairāk

Pakalpojumi ģeodēzisko darbu veikšanai

Par informāciju topogrāfiskajai uzmērīšanai
Skatīt vairāk

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas resursu datnes. Karšu lapas. Vēsturiskās specifikācijas. Augstumu pārrēķins
Skatīt vairāk

Par izpildmērījumu plāniem

Par plāniem. Par būvēm, kuras var reģistrēt. Par dokumentu iesniegšanu VZD. Par dokumentu noformēšanu un saturu. Par datu aktualāciju. Par normatīvajiem aktiem
Skatīt vairāk

Padomi ģeodēzistam portāla lietošanā

Ko darīt, ja neizdodas sagatavot datus. Kā saņemt arhīva materiālus. Darbs ar karti. Kadastra grupu lejupielāde. Bezmaksas pārskati
Skatīt vairāk