Rīgā, Puškina ielā 14.

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Ģenerāldirektors

vienojoties, pēc privātpersonas rakstiska pieteikuma izskatīšanas

vienojoties, pēc privātpersonas rakstiska pieteikuma izskatīšanas

Ģenerāldirektora vietnieks reģistru ilgtspējas jautājumos

vienojoties, pēc privātpersonas rakstiska pieteikuma izskatīšanas

vienojoties, pēc privātpersonas rakstiska pieteikuma izskatīšanas

Ģenerāldirektora vietnieks labas pārvaldības jautājumos

vienojoties, pēc privātpersonas rakstiska pieteikuma izskatīšanas

vienojoties, pēc privātpersonas rakstiska pieteikuma izskatīšanas

Kadastra departamenta direktors

mēneša pirmajā trešdienā

13.00 - 15.00
Kadastra datu kvalitātes departamenta direktors mēneša otrajā trešdienā 13.00 - 15.00

Mērniecības un zemes pārvaldības veicināšanas departamenta direktors

mēneša otrajā ceturtdienā

13.00 - 15.00

Adrešu reģistra departamenta direktors

mēneša trešajā trešdienā

13.00 - 15.00

Apgrūtināto teritoriju departamenta direktors

mēneša pirmajā ceturtdienā

15.00 - 17.00

Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors

mēneša pēdējā trešdienā

15.00 - 17.00

Graudu iela 27, Liepāja

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Reģionālās pārvaldes direktors vai viņa vietnieks mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00 - 16.00

Pilsētas laukums 2, Kuldīga

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Kadastra daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Klientu apkalpošanas daļas ceturtdienās 9.00 - 12.00

 Jūras iela 34, Ventspils

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Būvju daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē un Rīgas ielā 18, Daugavpilī

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Reģionālās pārvaldes direktors vai viņa vietnieks mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00 - 16.00

Rīgas ielā 18, Daugavpilī

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Kadastra daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtību aprēķina nodaļas novērtētājs mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00 - 17.00

Neretas ielā 39, Jēkabpilī

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Būvju daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtību aprēķina nodaļas novērtētājs mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00 - 17.00

 Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Klientu apkalpošanas daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00

Rīgā, Puškina ielā 14.

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Reģionālās pārvaldes direktors vai viņa vietnieks mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00 - 16.00
Kadastra daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Būvju daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Klientu apkalpošanas daļas ceturtdienās 9.00 - 12.00
Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtību aprēķina nodaļas metodikas eksperts otrdienās 13.00 - 15.00

Rīgas ielā 47, Valmierā

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Reģionālās pārvaldes direktors vai viņa vietnieks mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00 - 16.00
Kadastra daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Būvju daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtību aprēķina nodaļas novērtētājs mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00 - 17.00

 

Rīgas iela 21, Gulbenē

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Klientu apkalpošanas daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtību aprēķina nodaļas novērtētājs mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00 - 17.00

Akadēmijas ielā 19, Jelgavā

ATBILDĪGAIS PAR KONSULTĀCIJU

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS DIENA

PRIVĀTPERSONU PIEŅEMŠANAS LAIKS

Reģionālās pārvaldes direktors vai viņa vietnieks mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00 - 16.00
Kadastra daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Būvju daļas vadītājs ceturtdienās 9.00 - 12.00
Klientu apkalpošanas daļas ceturtdienās 9.00 - 12.00
Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtību aprēķina nodaļas metodikas eksperts otrdienās 13.00 - 15.00