Atrašanās vieta

Rīgas iela 21, Gulbene, LV-4401

Šeit ir pieejami Vidzemes  reģionālās pārvaldes kompetencē esošie arhīva dokumenti par nekustamajiem īpašumiem Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Viļakas pilsētās, Alūksnes, Balvu un Gulbenes  novados, kā arī Smiltenes novada Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos.