Adrešu reģistra pārskati

no 2010. gada – 2022. gadam
Skatīt vairāk

Būvju pārskati

no 2010. gada – 2017. gadam
Skatīt vairāk

Kadastrālo vērtību pārskati

Pārskati par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi
Skatīt vairāk

Zemes reformas pārskats

Pārskats par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, Lauku zemes izpirkšanas reģistrā iekļautās un ar nosacījumu iekļautās zemes vienības
Skatīt vairāk

Pārskati par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem

Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus statistika, Cenu indekss valstī, Kadastrālo vērtību pārskati, Vidējās darījumu cenas
Skatīt vairāk

Pārskati par ADTI darbiem

no 2014. gada – 2019. gadam
Skatīt vairāk

Pārskati par ZKU darbiem

no 2014. gada – 2020. gadam
Skatīt vairāk

Zemes pārskati

no 2012. gada – 2017. gadam
Skatīt vairāk