Dienests atvērto datu veidā Latvijas Atvērto datu portālā publicē informāciju par vēsturiskajām kadastrālajām vērtībām, kas manuāli pārrēķinātas vai aprēķinātas nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai, būvei vai telpu grupai un zemes vienības daļai un kas nav reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā.

Plašāka informācija par kadastrālo vērtību pārrēķināšanu pieejama šeit.

Dati tiek aktualizēti neregulāri – pēc tam, kad atbilstoši pieprasījumam, ir veikta vēsturiskās kadastrālās vērtības pārrēķināšana vai aprēķināšana.

Manuāli pārrēķinātas kadastrālās vērtības ir pieejamas šeit.

Publicētā datne satur informāciju par:

  • kadastra objekta adresi;
  • kadastra objekta kadastra apzīmējumu;
  • kadastra objekta apjoma rādītājiem (zemes vienības platību ha vai mvai būves būvtilpumu m3); 
  • kadastrālo vērtību;
  • kadastrālās vērtības valūtu;
  • datumu, uz kuru aprēķināta kadastrālā vērtība,
  • datumu, kad veikts kadastrālā vērtības aprēķins.