Vita Narnicka

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore
Skatīt vairāk

Ineta Baldiņa

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora vietnieks labas pārvaldības jautājumos
Skatīt vairāk

Oskars Gabrusenoks

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora vietnieks reģistru ilgtspējas jautājumos
Skatīt vairāk