Dienests atvērto datu veidā ir publicējis Kadastra informācijas sistēmas, Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes un Adrešu reģistra datus.

Atvērtajiem datiem nav noteikti ierobežojumi tos izmantot komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, tos var brīvi iegūt un izmantot bez maksas, ievērojot atvērtās licences nosacījumus (nav noteikti atkalizmantošanas ierobežojumi).

Atvērto datu veidā no Dienesta uzturētajām informācijas sistēmām ir publicēti vispārpieejami dati. Atvērto datu veidā nav publicēti tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem, būvju stāvu plāni un telpu grupas plāni) vai kas pieejama tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati). Ievērojot šādu datu raksturu, to izmantošanā var būt izvirzīti nosacījumi un par tiem var būt noteikta maksa.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu atvēršanu izvērtēs tad, kad būs apstiprināti visi nepieciešamie normatīvie akti.

 

 


Svarīgi zināt


Jautājumu gadījumā:


Informācija par Valsts zemes dienesta atvērtajiem datiem angļu valodā pieejama datnē "Open data of the State Land Service of Latvia"

Information regarding the open data of the State Land Service of Latvia is available in the file "Open data of the State Land Service of Latvia"