Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām VZD uztur Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi, kas ir plašākā Latvijā. Datu bāzē tiek uzkrāti oficiālie no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemtie dati par pirkuma darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem.

2022. gada 1. oktobrī datu bāzē bija uzkrāti dati par aptuveni 1 050 000 darījumu.