Tā kā zemes vienības un būves kadastrālās vērtības apmēru ietekmē Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati, Dienests aicina zemes, būvju un telpu grupu (dzīvokļa) īpašniekus bez maksas pārbaudīt kādi dati par viņa īpašumu ir reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā un pārliecināties par  šo datu atbilstību faktiskajai situācijai, izmantojot e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”, kas pieejami:

  1. portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi”;
  2. portālā Latvija.lv.

Saņemot e-pakalpojumu “Mani dati kadastrā” jāņem vērā tas, ka izsniegtā kadastra informācija nesaturēs datus, kas Kadastra informācijas sistēmas:

  1. teksta datos ir reģistrētas e-pakalpojuma izpildes dienā. Šīs izmaiņas e-pakalpojuma saņēmējam būs pieejamas nākamajā dienā.
  2. telpiskajos datos ir reģistrētas pēdējo 2 – 3 dienu laikā. Šīs izmaiņas e-pakalpojuma saņēmējam būs pieejamas pēc 1 – 3 dienām.

Plašāka informācija par pakalpojumu:

Pārbaudot Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu atbilstību faktiskajai situācijai, jāpatur prātā, ka galvenie kadastrālo vērtību ietekmējošie dati ir: