Šī gada sākumā norisinājās Valsts zemes dienesta (Dienesta) sadarbības partneru aptauja. No uzrunātajiem 73 sadarbības partneriem aptaujā savu viedokli izteica 47 dažāda mēroga organizācijas - biedrības, nodibinājumi, komersanti, valsts iestādes u.tml. Galvenie rezultāti apliecina, ka sadarbības organizācijas 2022. gadā īstenoto sadarbību novērtējušas labi, proti, ar vidējo vērtējumu “7”. Vairums sadarbības partneru piekrīt apgalvojumiem ka Dienests ir uz sadarbību un attīstību vērsta iestāde un uzticams sadarbības partneris.

Sadarbības partneru vērtējums

Lai uzzinātu partneru vērtējumu par sadarbību ar Dienestu, aptaujā tika lūgts 10 baļļu skalā novērtēt organizācijas un Dienesta savstarpējo sadarbību. Atbildes variēja no vērtējuma “3” līdz pat izcilam vērtējumam “10”, tomēr vidējais vērtējums par 2022. gadā īstenoto sadarbību bija “7,07”.

Aptaujā tika iekļauti arī vairāki apgalvojumi, piemēram, “Dienests ir uz sadarbību vērsta  iestāde”, “Dienests ir uz attīstību vērsta iestāde”, “Dienests ir profesionāla komanda”, “Dienests ir uzticams partneris”. Sadarbības partneru atbilžu sadalījums šajos apgalvojumos bija diezgan līdzīgs. Visus apgalvojumos 60-70% no aptaujātajiem norādīja, ka piekrīt vai drīzāk piekrīt šiem apgalvojumiem. Attiecīgi mazākā daļa no aptaujātajiem izteiktajiem apgalvojumiem nepiekrita.

Ierosinājumi

Noslēdzošajā aptaujas jautājumā organizācijām bija iespēja sniegt savu viedokli “atvērtā jautājuma” veidā, proti, dalīties ar jebkādām idejām, kā uzlabot sadarbību ar Dienestu, kādas iniciatīvas kopā būtu jāīsteno. Šajā jautājumā atbildes sniedza 22 organizācijas, visbiežāk norādot, ka būtu nepieciešamas kopīgas apmācības, informatīvi semināri, kuros Dienests varētu detalizētāk sniegt skaidrojumus, informēt par jauninājumiem u.tml. Otra biežāk sniegtā atbilde bija par iestādes darbību kopumā. Proti, partneri rosina nodrošināt laicīgu komunikāciju par jauninājumiem, aktīvu sadarbību. Ikdienas darbos nepazaudēt Dienesta darbības mērķus. Atvērtajās atbildēs pieminēja arī konkrētas idejas procesu uzlabošanai, kopīgas tikšanās, konkursus mācību iestādēm un arī vizītes izglītības iestādēs, tādējādi iesaistot un ieinteresējot jauniešus.

Ir vieta izaugsmei

Teju ikviens var piekrist, ka tieši sadarbība ir atslēga, kas bieži paver durvis uz labāku rezultātu. Arī mūsu stratēģijas 3. prioritāte “Uz risinājumu vērsts sadarbības partneris”, uzsver sadarbības būtisko lomu Dienesta turpmākā attīstībā. Attiecīgi šīs aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka līdzšinējā sadarbības partneru iesaiste ir notikusi veiksmīgi, tomēr pavisam noteikti ir vieta izaugsmei. Tātad varam daudz aktīvāk, mērķtiecīgāk un efektīvāk iesaistīt darbā arī sadarbības organizācijas. Varam kopīgi īstenot jaunus pilotprojektus!