Daļēji pārbūvētai vai atjaunotai inženierbūvei inženierbūves izpildmērījuma plānā norāda (MK noteikumu Nr. 281 57.4 punkts):

  • pārbūvētās vai atjaunotās inženierbūves daļas kontūru, apjomu un apjoma rādītājus atbilstoši administratīvās teritorijas robežai un  MK noteikumu Nr. 48 6. pielikumam;
  • visas būves apjoma rādītājus un kontūru.

Izpildmērījuma plānā jānorāda kopējie būves apjoma rādītāji pēc pārbūves un atsevišķi arī pārbūvētās daļas apjoma rādītāji.