Informāciju par Adrešu reģistru un tajā ietverto informāciju iespējams uzzināt:  


Biežāk uzdotie jautājumi par adresēm un adrešu piešķiršanu

Adrese ir noteiktā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī.

 

Adresi piešķir:

  • apbūvei paredzēta zemes vienībai;
  • dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēkai;
  • viensētai;
  • telpu grupai (dzīvoklim, mākslinieku darbnīcai u.c.)

 

Adresi piešķir pašvaldība, kuras teritorijā atrodas adresācijas objekts.

Adreses reģistrē un informāciju par adresēm uztur Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrā.

 

To var pārbaudīt ikviens bez maksas Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv sadaļā Valsts adrešu reģistrs, izvēloties “Meklēt adresi”.

Jautājumā par adreses piešķiršanu ir jāvēršas pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas adresācijas objekts.

Adrešu reģistrā adresi reģistrē piecu darbdienu laikā pēc pašvaldības lēmuma saņemšanas.