Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma veidlapas

Nepabeigtas jaunbūves deklarācija datu reģistrācijai un aktualizācijai Kadastrā un tās aizpildīšanas kārtība

Iesniegums būves dzēšanai

Zemes vienību sadalei vai apvienošanai

Portālam Kadastrs.lv

Būves datu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā

Būves datu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā

Veidlapas pakalpojuma izpildes apturēšanai, atjaunošanai un precizēšanai

Naudas atmaksas un pārlikšanas veidlapas