Atvērto datu veidā ir publicēti Kadastra informācijas sistēmas:

  • aktuālie teksta dati XML formāta datnēs;
  • aktuālie telpiskie dati SHP formāta datnēs;
  • INSPIRE direktīvas I pielikuma tēmai "Kadastrālie zemes gabali" atbilstoši dati WMS tīmekļa pakalpes (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) un WFS tīmekļa pakalpes  (nodrošina datu izgūšanu) veidā;
  • INSPIRE direktīvas III pielikuma tēmai "Ēkas" atbilstoši dati WMS tīmekļa pakalpes (nodrošina kartes attēla rastra formātā saņemšanu) un WFS tīmekļa pakalpes  (nodrošina datu izgūšanu) veidā.