Informatīvie ziņojumi

2017. gads

  Pieņemts zināšanai 2017. gada 14. martā

  2015. gads

  Pieņemts zināšānai 2015. gada 15. decembrī

  2013. gads

  Pieņemts zināšanai 2013. gada  14. novembrī.

  2012. gads

  Pieņemts zināšanai 2012. gada 12. jūnijā

  2009. gads

  2008. gads

  2007. gads

  • Informatīvais ziņojums par būvju (ēku) īpašnieku noteikšanas regulējumu normatīvajos aktos