Informatīvie ziņojumi

2017. gads

  •  Informatīvais ziņojums par zemes reformas pabeigšanai paredzēto un līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto zemju apjomu
  •  Informatīvais ziņojums par zemes īpašuma vērtības kompensācijas mehānismu un līdzvērtīgas zemes piešķiršanas kārtību bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem

  2008. gads

  •  Informatīvais ziņojums par situāciju attiecībā uz pastāvīgā lietošanā nodotajām, bet neiemērītajām zemēm

  2008. gads

  • Informatīvais ziņojums "Par Valsts zemes dienesta institucionālās reorganizācijas rezultātiem"

  2007. gads

  •  Informatīvais ziņojums par būvju (ēku) īpašnieku noteikšanas regulējumu normatīvajos aktos