Lai veicinātu Dienesta darbības jomu attīstību, iesaistot šajā procesā arī sadarbības partnerus - ministrijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas un augstākās izglītības iestādes, izveidotas divas konsultatīvās padomes.

Mērniecības konsultatīvā padome

Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome

Valsts zemes dienests savas kompetences uzdevumu izpildes laikā sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām:

  • ar Latvijas Darba devēju konfederāciju skaņoti jautājumi par kadastrālās vērtēšanas sistēmas uzlabošanu;
  • ar Latvijas Mērnieku biedrību, kas darbojas Mērniecības konsultatīvajā padomē, sniedz atzinumus par tiesību aktu projektiem mērniecības jomā, notiek konsultatīvās pārrunas par mērniecības lietu kontroli un procedūru vienkāršošanu;notikušas konsultatīvās pārrunas par mērniecības lietu kontroli un procedūru vienkāršošanu;
  • ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju, kas darbojas Mērniecības konsultatīvajā padomē;
  •  ar Latvijas īpašumu vērtētāju asociāciju notiek konsultatīvas sanāksmes, lai izveidotu uzraudzības sistēmu kadastrālo vērtību noteikšanas procesā un kadastrālās vērtēšanas sistēmas uzlabošanā;
  •  ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju, kas darbojas Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvajā padomē;
  • ar Latvijas Tehniskās inventarizācijas speciālistu asociāciju notiek konsultatīvās pārrunas, lai uzlabotu Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesus;
  • no Latvijas Pašvaldību savienības tiek regulāri saņemti priekšlikumi Dienesta kompetences jautājumos; savienība piedalās normatīvo aktu projektu izstrādes procesos, sniedzot atzinumus par Dienesta sagatavotajiem projektiem.