Lai veicinātu Dienesta darbības jomu attīstību, iesaistot šajā procesā arī sadarbības partnerus – ministrijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas un augstākās izglītības iestādes, izveidotas divas konsultatīvās padomes:

Dienests savas kompetences uzdevumu izpildes laikā sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām: