Lai veicinātu VZD darbības jomu attīstību, iesaistot šajā procesā arī sadarbības partnerus - ministrijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas un augstākās izglītības iestādes, izveidotas divas konsultatīvās padomes:

  1. Mērniecības konsultatīvā padome
  2. Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome

VZD savas kompetences uzdevumu izpildes laikā sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām: