Lai veicinātu VZD darbības jomu attīstību, iesaistot šajā procesā arī sadarbības partnerus - ministrijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas un augstākās izglītības iestādes, izveidotas divas konsultatīvās padomes.

Mērniecības konsultatīvā padome

Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome

Valsts zemes dienests savas kompetences uzdevumu izpildes laikā sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām: