Lai arī pēc administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā pašvaldības, atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumam, varētu iesniegt datus par to īpašumā vai valdījumā esošajām inženierkomunikācijām, VZD sākot ar 2021. gada 1. jūliju individuāli sazināsies ar katru pašvaldību un informēs to par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem administratīvajā teritorijā, ATIS jau reģistrētās informācijas pārņemšanu un trūkstošo datu iesniegšanu vai aktualizāciju. Vienlaicīgi pašvaldības tiks informētas par nepieciešamību noslēgt jaunu sadarbības līgumu un līgumu izbeigšanu ar bijušajām pašvaldībām.

VZD plāno  jauno sadarbības līgumu “Par datu iesniegšanu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā” ar pašvaldībām izstrādāt, saskaņot un noslēgt līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ievērojot iepriekš minēto, līdz jaunu sadarbības līgumu noslēgšanai ar VZD, paliek spēkā iepriekš noslēgtie sadarbības līgumi “Par datu iesniegšanu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā” un tie būs saistoši ciktāl tie nebūs pretrunā un būs īstenojami saistībā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Apgrūtināto teritoriju daļu – atis@vzd.gov.lv