Prezentācija no Latvijas Mērnieku biedrības 2022. gada 28. oktobra un 16. decembra rīkotā semināra “Biežāk uzdotie jautājumi zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā”

2021. gada 5. augusta apmācības mērniecībā sertificētām personām par MK noteikumiem "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Prezentācija no AS "Latvijas valsts ceļi" rīkotajiem semināriem Lubānā un Tukumā:

Par izmaiņām zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildē pēc Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” spēkā stāšanās  (no sertificēto mērnieku semināriem 2012. gada februāris - marts)

Prezentācija no AS “Latvijas Valsts meži” un VZD organizētā semināra  “Par strīdu situāciju risināšanu meža zemju kadatsrālajā uzmērīšanā”