2021. gada 5. augusta apmācības mērniecībā sertificētām personām par MK noteikumiem "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Prezentācija no AS "Latvijas valsts ceļi" rīkotajiem semināriem Lubānā un Tukumā:

Par izmaiņām zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildē pēc Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” spēkā stāšanās  (no sertificēto mērnieku semināriem 2012. gada februāris - marts)

Prezentācija no AS “Latvijas Valsts meži” un VZD organizētā semināra  “Par strīdu situāciju risināšanu meža zemju kadatsrālajā uzmērīšanā”