Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.01.2024.
  Valsts zemes dienests kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanā. Projekta virsmērķis …
  29.06.2022.
  Par projektu: Dienesta projekts  “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība” (projekta identifikācijas numurs 2.2.1.1/21/I/003) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) programmas …
  Statuss:
  Īstenošanā
  08.11.2021.
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Projekta nosaukums un numurs: “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)”, projekts Nr.  2.2…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.09.2021.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma …
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.06.2020.
  Projekta nosaukums: Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana Darbības programmas 2007.– 2013. gadam nosaukums: Sociālās politikas monitoringa sistēmas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.06.2020.
  SFI
  2012. gadā Valsts zemes dienestam „Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programma valsts pārvaldes sektoram 2009.-2013.g.” programmas ietvaros tika apstiprināts projekta pieteikums „E-pārvaldes ieviešana zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.06.2020.
  Valsts zemes dienests no 2008. gada maija līdz 2010. gada jūnijam piedalījās Eiropas Komisijas programmaseContentplus līdzfinansētā projektā European Address Infrastructure (EURADIN).  Projektā piedalījās 30 partneri no 16 Eiropas Savienības…