Atvērtiem datiem nav nosakāmi atkalizmantošanas ierobežojumi, tāpēc atvērto datu izmantošanā jāievēro Creative Commons Atributions 4.0 atvērto datu licence.

Atvērto datu licence atļauj:

  • brīvi rīkoties (kopēt, pārveidot, izplatīt un izpildīt) ar atvērtajiem datiem;
  • atvērtos datus izmantot komerciālos vai nekomerciālos nolūkos;
  • atvērtos datus izmantot, VZD neprasot nekāda veida atļauju,

No atvērtajiem datiem izveidojot jaunu informācijas produktu, Jums:

  • ir jānorāda atsauce uz datu avotu, piemēram, “Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati”;
  • ir jānorāda saite uz atvērto datu licenci (saite būs pieejama pie publicētās datu kopas Latvijas Atvērto datu portālā vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā);
  • jāiekļauj informācija par atvērtajos datos veiktajām izmaiņām, piemēram, ka izstrādātajā produktā izmainītas administratīvās teritorijas, Rīgas valstspilsētas teritoriju sadalot priekšpilsētās (kas nav reģistrētas Adrešu reģistrā);

Jāņem vērā, ka:

  • VZD nesaskaņo Jūsu veiktās izmaiņas vai izstrādāto produktu, tāpēc Jūs nedrīkstat savu produkta izmantotāju maldināt par to, ka VZD ir saskaņojis Jūsu veiktās izmaiņas datos vai apstiprinājis Jūsu izveidoto produktu
  • VZD neatsauks atvērto datu licenci, ja Jūs ievērosiet tās nosacījumus

VZD atvērto datu licenci izsniegs arī tādiem datiem, kurus būs iespējams saņemt VZD (tas ir, tiem, kas netiks publicēti kā atvērtie dati). Šādiem datiem VZD papildus atvērto datu licences nosacījumiem var iekļaut arī citus nosacījumus – piemēram, par fizisko personu datu vai citas ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu.

Vēršam uzmanību, ka šādiem datiem atvērto datu licenci VZD varēs sniegt tikai pēc atbilstošu grozījumu spēkā stāšanās normatīvajos aktos. Līdz tam VZD turpinās datus sniegt vienlaikus ar licenci datu izmantošanai kā gala lietotājam vai kā pakalpojuma sniedzējam, kā to paredz Ģeotelpiskās informācijas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.