Par sadarbību ar VZD

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar VZD. Par mērniecības darbu veicējiem, kas noslēguši sadarbības līgumu ar VZD. Kur vērsties, lai saņemtu informāciju no VZD.
Skatīt vairāk

Par pakalpojumiem zemes kadastrālajā uzmērīšanā

Informācija ZKU vajadzībām. ZKU e-lietas iesniegšana. Datu reģistrācija un aktualizācija. Datu reģistrācija un aktualizācija. Atsevišķas ZKU darbības. Kadastrālās uzmērīšanas dokumenti. Integrētās VZD un ZG procedūras.
Skatīt vairāk

Par mērniecības labo praksi

Par meža sadali un apvienošanu. Tiesu prakse.
Skatīt vairāk

Par metodiskajiem norādījumiem ZKU veicējiem

Ierosinātāja un pierobežnieka uzaicināšana. Priekšizpēte, apsekošana, atjaunošana. Robežu neatbilstības novēršana un noteikšana apvidū. Situācijas elementu uzmērīšana apvidū. Plānu sagatavošana un pārzīmēšana. Dokumentu sagatavošana un iesniegšana VZD.
Skatīt vairāk