Šajā sadaļā publicēti būvju pārskati no Kadastra informācijas sistēmas – būvju sadalījums pēc to galvenajiem lietošanas veidiem un īpašuma piederības.

Sākot ar 2018. gadu VZD Būvju pārskatus vairs nesagatavo.