Atrašanās vieta

Kārļa Mīlenbaha iela 14, Rīga, LV-1050

Arhīva glabātavā ir iespēja klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta, iepazīties ar arhīva materiāliem. Lai pieteiktu klātienes apmeklējumu aicinām zvanīt uz Dienesta konsultatīvo tālruni 67038800 vai rakstīt uz e-pastu info@vzd.gov.lv.

Arhīva glabātavā ir pieejami Rīgas reģionālās pārvaldes kompetencē esošie arhīva dokumenti par nekustamajiem īpašumiem Ādažu, Mārupes, Rīgas, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Vangažu pilsētās, Ādažu, Mārupes, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Siguldas novados.

Arhīva glabātavā ir pieejami arī Dienesta centrālā aparāta arhīva materiāli. Piemēram, zemes ierīcības projekti atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam no 1992. gada līdz 2002. gadam. Pieejamas arī zemes ierīcības projektu izmaiņu lietas un zemes ierīcības shēmas.

No 2023. gada 1. septembra Rīgas reģiona zemes komisijas arhīva lietas par kadastra objektiem Allažu pagastā, Inčukalna pagastā, Krimuldas pagastā, Mālpils pagastā, Siguldas pagastā, Siguldas pilsētā, Ādažu pagastā, Ādažu pilsētā, Carnikavas pagastā, Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā, Stopiņu pagastā, Vangažu pilsētā, Babītes pagastā, Mārupes pagastā, Mārupes pilsētā, Salas pagastā, Salaspils pagastā, Salaspils pilsētā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu pilsētā, Sējas pagastā pieejamas Jēkabpils arhīva glabātavā, Neretas ielā 39, Jēkabpilī, LV-5201.

Zemes komisijas arhīva lietas par kadastra objektiem Siguldas novada Mores pagastā un Lēdurgas pagastā arī turpmāk pieejamas Rīgas arhīva glabātavā.

Iepazīšanās ar arhīva materiāliem klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

  • Pirmdiena 9.00 – 17.00
  • Otrdiena Slēgts
  • Trešdiena Slēgts
  • Ceturtdiena Slēgts
  • Piektdiena Slēgts
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts