Lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku datu un pakalpojumu saņemšanu mērniecības darbu izpildei, piedāvājam slēgt līgumu:


Zemes kadastrālās uzmērīšanas papīra dokumentus datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iespējams klātienē iesniegt Dienesta klientu apkalpošanas centrā, ja:

  1. pirms tam būsiet telefoniski vai elektroniskajā pastā saskaņojis ierašanās laiku un vietu;
  2. iesniedzot dokumentus, lietosiet mutes un deguna aizsargmasku.

Vienlaikus aicinām gadījumos, kad Dienesta jāiesniedz zemes kadastrālas uzmērīšanas papīra dokumenti par kadastra objektiem no citas administratīvās teritorijas, kas nav Jūsu darba vietas administratīvā teritorija, sūtīt tos pa pastu uz to Dienesta arhīva glabātavas adresi, kurā glabājas konkrētās administratīvās teritorijas kadastra objektu dokumenti.