Sabiedrības līdzdalība noslēgusies:

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam”  (līdz 2020. gada 28. augustam) Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projektam "Būvju klasifikācijas noteikumi" (noslēdzās 2020. dada 17. martā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Lasīt paziņojumu par sabiedrības līdzdalības iespējām par Ministru kabineta noteikumu projektam "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (noslēdzās 2019. gada 6. decembrī). Aicinām iepazīties ar sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojumu par Ministru kabineta noteikumu projektu.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" (noslēdzās 2019. gada 26. jūlijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” (noslēdzās 2019. gada maijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekta „Adresācijas noteikumi" izstrāde (noslēdzās 2018. gada 25. jūnijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!