Sabiedrības līdzdalība noslēgusies:

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem". Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 “Valsts zemes dienesta nolikums” (noslēdzās 2021. gada 10. maijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Likumprojektam "Grozījumi Zemes pārvaldības  likumā" (noslēdzās 2021. gada 17. martā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"" (noslēdzās 2021. gada 26. janvārī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējam.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" (noslēdzās 2021. gada 15. februārī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējam.

Ministru kabineta noteikumu projektam „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam”  (noslēdzās 2020. gada 28. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Likumprojektam "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" (noslēdzās 2020. gada 14. jūlijā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projektam "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru" (noslēdzās 2020. gada 14. jūlijā).  Lasīt paziņojumu par līzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Būvju klasifikācijas noteikumi" (noslēdzās 2020. dada 17. martā).  Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (noslēdzās 2019. gada 6. decembrī). Lasīt paziņojumu par sabiedrības līdzdalības iespējām.

Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" (noslēdzās 2019. gada 26. jūlijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projektam “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” (noslēdzās 2019. gada maijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projektam „Adresācijas noteikumi" izstrāde (noslēdzās 2018. gada 25. jūnijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!