Vispārēji jautājumi

Par personu pārstāvniecību, paraksttiesību pārbaudi, pilnvarojuma saturu. Par zemes vienību uzmērīšanu pie Latvijas robežas. Darbu pārņemšanaKadastrālās uzmērīšanas datu labošana. Atteikuma apstrīdēšana. Atsaukums. Tiesas sprieduma izpilde.
Skatīt vairāk

Ierosinātāja un pierobežnieka uzaicināšana

Ierosinātāja un pierobežnieka uzaicināšana ja zemes vienību statusi ir "valsts īpašumā uz likuma pamata" un VAS "Latvijas ceļi" lietojumā.
Skatīt vairāk

Priekšizpēte, apsekošana, atjaunošana

Priekšizpēte (koordinātu nesakritība un starpgabali). Apsekošana (Robežu apraksts. Robežpunktu numuri un nostiprinājumu apzīmējumi. Atzinumi par izteiktajiem iebildumiem. Iebildumu parakstīšana. Atjaunošana (gar autoceļiem un publiskajiem ūdeņiem)
Skatīt vairāk

Robežu neatbilstības novēršana

Kas ir robežu neatbilstība. Neatbilstības veidi. Robežplānu savstarpējā atbilstība. Kļūdaino dau slānis. Neatbilstības novēršana
Skatīt vairāk

Zemes robežu plāna sagatavošana

Ieraksti zemes robežu plāna titullapā, Ar robežu saistīto situācijas elementu attēlošana
Skatīt vairāk

Robežas noteikšana apvidū

Pirmreizējā mērniecība. Par robežām gar ūdenstecēm. Robežu pārkārtošana. Robežu noteikšanas akts. Robežpunkts uz taisnes.
Skatīt vairāk

Situācijas plāna sagatavošana

Par aktuālu situācijas plānu. Par situācijas plāna aktualizāciju. Būvju attēlošana plānos. Ēkas pamati.
Skatīt vairāk

Zemes robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājumu plāna kamerālā pārzīmēšana

Pilsētās. Ārpus pilsētām. Atkārtota pārzīmešana. Plāna noformējums, Citi zemes lietojumi. Dažādi īpašnieki. Nosacījumi.
Skatīt vairāk

Noslēguma jautājumi

Par robežu neatbilstibām pirmreizējā robežu uzmērīšanā. Pieteikuma un uzmērīšanas dokumentu iesniegšana zemes robžu strīdus komisijā. Cits zemes lietojums. Tiesiskais pamatojums, ja ierosinātājs ir valsts.
Skatīt vairāk