Atrašanās vieta

Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201

Šeit ir pieejami Vidzemes  reģionālās pārvaldes kompetencē esošie arhīva dokumenti par nekustamajiem īpašumiem  Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Smiltenes, Strenču, Valmieras un Valkas pilsētās, Valmieras  un Valkas novados, kā arī Smiltenes novada Smiltenes, Blomes, Brantu, Bilskas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Variņu pagastos.