Atrašanās vieta

Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201

Arhīva glabātavā ir iespēja klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta, iepazīties ar arhīva materiāliem. Lai pieteiktu klātienes apmeklējumu aicinām zvanīt uz Dienesta konsultatīvo tālruni 67038800 vai rakstīt uz e-pastu info@vzd.gov.lv.

Arhīva glabātavā ir pieejami Vidzemes  reģionālās pārvaldes kompetencē esošie arhīva dokumenti par nekustamajiem īpašumiem  Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Smiltenes, Strenču, Valmieras un Valkas pilsētās, Valmieras  un Valkas novados, kā arī Smiltenes novada Smiltenes, Blomes, Brantu, Bilskas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Variņu pagastos.

Iepazīšanās ar arhīva materiāliem klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

  • Pirmdiena 9.00 – 17.00
  • Otrdiena Slēgts
  • Trešdiena Slēgts
  • Ceturtdiena Slēgts
  • Piektdiena Slēgts
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts