Aptauja par adresācijas sistēmas pamatprincipiem un adrešu piešķiršanas kārtību Latvijā

Laika periodā no 2023. gada 21. novembra līdz 5. decembrim norisinājās aptauja par adresācijas sistēmas pamatprincipiem un adrešu piešķiršanas kārtību Latvijā.

Aptaujā kopumā piedalījās 193 respondenti, no kuriem:

  •  75 - fiziskas personas
  •  78 - valsts iestāžu pārstāvji
  •  33 - pašvaldību iestāžu pārstāvji
  •  7 -   juridisko personu pārstāvji.

Aptaujas rezultāti kopumā rāda, ka sabiedrība ir apmierināta (73% no visiem respondentiem) ar esošo adresācijas sistēmu Latvijā. 76% norādīja, ka esošā ēku adresācija ir saprotama un viegli izmantojama, savukārt attiecībā uz telpu grupu adresāciju apmierināto respondentu skaits ir nedaudz mazāks, kas sastāda  60% no visiem aptaujātajiem. 

Daļa respondentu ir norādījuši uz Valsts zemes dienestā jau apzināto problēmu par vienādo adrešu esību administratīvajā teritorijā. Tāpat ir respondenti, kas vēlas saglabāt esošos māju nosaukumus, nemainot tos uz ielu numuriem.

No aptaujas rezultātiem ir secināms, ka respondentiem ir pretrunīgi priekšlikumi attiecībā uz adrešu piešķiršanu zemes vienībām. Daži uzskata, ka zemes vienībām, kas nav paredzētas apbūvei, adreses nav jāpiešķir, bet ir arī tādi, kas uzskata, ka pilsētās adreses ir nepieciešamas pilnīgi visām zemes vienībām.

Attiecībā uz telpu grupu adresāciju respondenti norāda, ka lielākās problēmas ir ar telpu grupu identificēšanu dabā (telpu grupas numura plāksnīšu trūkums) un to, ka ne visām telpu grupām ir piešķirtas adreses.

No aptaujāto atbildēm ir secināms, ka telpu numerācija galvenokārt būtu nepieciešama, lai reģistrētu uzņēmuma juridisko adresi Uzņēmumu reģistrā un atsevišķu telpu iznomāšanai. Un daži norāda uz problēmu ar dzīves vietas deklarēšanu sociālajās ēkās un dienesta viesnīcās. Ir arī tādi, kas savās atbildēs ir norādījuši, ka telpām adreses nekādā gadījumā nebūtu jāpiešķir.

Pateicamies visiem, kas piedalījās aptaujā, sniedza dažādus viedokļus un apliecināja, ka adresācijas jautājumi sabiedrībai ir būtiski.